ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงาน

ลำดับ หัวข้อเรื่อง Word File Pdf File
 1  ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ โนนสุวรรณพิทยาคม ใหม่  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด
 2  บันทึกขอเปลี่ยนโครงการใหม่ 2559  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด
 3  ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2559  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด
 4 บันทึกขออนุมัติซื้อ-จ้าง  2559  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด
 5  สรุปรายละเอียดการจัดสรรค์งบประมาณ   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
 6  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555-2558   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
7 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี 2559-2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
8 แผนปฏิบัติงาน 2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด