โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงยิม

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงยิม 

งบประมาณในการสร้าง 2,114,000 บาท
ทอดผ้าป่า วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

😀 สถานะการบริจาค เสา : ว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
😀 สถานะการบริจาค ทีวี : ว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

                               ดูรายชื่อผู้บริจาคเสา และ ทีวี คลิกที่นี่
web

การจองสร้างอาคาร หรือ เชิญร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
รวมบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 020162250729 ธนาคาร ธกส. ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

รายการ จำนวน ราคา
เสา 10 ต้น ต้นละ 29,999 บาท
พื้นเหล็กเสริมคอนกรีต 315 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 399 บาท
หลังคา 393 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1,499 บาท
ผนังห้อง 159 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 799 บาท
สี 432 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 119 บาท
ทีวี 55 นิ้ว 2 เครื่อง เครื่องละ 19,999 บาท
กองผ้าป่า กองละ 999 บาท

 รายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงยิมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยย่อ
อาคารขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

1 2 3 4 5

ผู้ติดต่อประสานงาน
คุณกาญจนา  โล่ห์สุวรรณ
34733