มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 นายราเมศน์ โสมแสน แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ  จังหวัดขอนแก่น
26910326_394164177675450_7773658510353647121_o 26952054_394163907675477_2935648214977696685_o 26962084_394163944342140_6981623299566011967_o 27173479_394164264342108_113054125880837596_o 27355704_394164171008784_7215085936767846566_o