ประมวลภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC