การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

ลิงค์รูปภาพทั้งหมด http://gg.gg/6uv3w23550105_368123606946174_7380713093505392267_o 23551116_368124013612800_8533267441241676529_o 23593754_368123380279530_1395970142705667832_o 23632218_368123913612810_6552196518335628709_o