ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 DSC07428 (1) DSC07430 DSC07569 DSC07578 DSC07632 DSC07639 DSC07650 DSC07660 DSC07716 DSC07815 DSC07818 DSC07829