ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา2558

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 DSC02733DSC02759DSC02748DSC02659DSC02716DSC02715DSC02773DSC02763DSC02747DSC02653DSC02560DSC02556DSC02656DSC02646DSC02535DSC02596DSC02540DSC02822DSC02722DSC02798