ประมวลภาพการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม6

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

DSC02517 DSC02519 DSC02509 DSC02496 DSC02501 DSC02513 DSC02522 DSC02499