ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างคามเป็นระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำและความอดทนตลอดทั้งการสร้างคุณธรรมแก่ลูกเสือ-เนตรนารี ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

DSC02313 DSC02312 DSC02292 DSC02269 DSC02247 DSC02221 DSC02222 DSC02189 DSC02171 DSC02078 DSC02065 DSC02032 DSC02005 DSC01983 DSC01995 DSC01980 DSC01965 DSC01944 DSC01936 DSC01930 DSC01924 DSC01914 DSC01879 DSC01877 (1) DSC01870 DSC01877 DSC01867 DSC01852 DSC01839 DSC01826 DSC01818