ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

_MG_8987

_MG_8989

_MG_8992

_MG_8993

_MG_8994

_MG_8999

_MG_9002

_MG_9004

_MG_9006

_MG_9012

_MG_9024

_MG_9025

_MG_9030

_MG_9039

_MG_9041

_MG_9052

_MG_9053

_MG_9061

_MG_9083

_MG_9084

_MG_9088

_MG_9091

_MG_9096

_MG_9098

_MG_9113

_MG_9123
_MG_9120
_MG_9126

_MG_9127

_MG_9132

_MG_9134

_MG_9139

_MG_9140

_MG_9144

_MG_9152

_MG_9143

_MG_9158