ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

ที่อยู่ 183 ม.1 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
เว็บไซต์ : http://www.nwp.ac.th/